Pracownia architektoniczno-urbanistyczna

Strategie rozwoju

Zajmujemy się również planowaniem strategicznym. Oferujemy opracowanie strategii rozwoju gmin i większych obszarów, aktualizacje wcześniej sporządzonych strategii, a także opracowanie branżowych strategii i programów rozwojowych, zorientowanych na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych np.:

  • plan rozwoju lokalnego,
  • lokalne programy rewitalizacji,
  • program ochrony środowiska,
  • plan gospodarki odpadami, 
  • programy rozwoju infrastruktury turystycznej (koncepcje przebiegu pieszych, rowerowych czy narciarskich tras turystycznych).

Szczególną uwagę chcemy zwrócić na aktualizację bądź sporządzenie nowych strategii rozwoju w celu dostosowania ich do zmieniających się uwarunkowań, zwłaszcza tych związanych z pozyskiwaniem środków unijnych. Pragniemy nadmienić, że we wszystkich wspomnianych dziedzinach posiadamy niezbędne referencje.

Kontakt:

Pracownia architektoniczno-urbanistyczna
Tel.: 76/ 862 87 10; 509 991 205
Adres a-mail:

pracownia@not.legnica.pl

 

 

Nasi Partnerzy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Fundusz Dla Organizacji Pozarządowych EEA Grants Norwey Grants Legniscki Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Fundacja Fundusz Współpracy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Regioplan Związek Pracodawców Polska Miedź Energetyka Grupa KGHM ELSUR Fundacja KGHM Polska Miedź Odlewnia Żeliwa Zawiercie ARLEG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego
Towarzystwo Konsultantów Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Stowarzyszenie Geodetów Polskich Stowarzyszenie Elektryków Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Stowerzyszanie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Regionalny Klub Techniki i Racjonalizacji Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich