Działalność statutowa

XLII Dni Nauki i Techniki połączone z Konferencją z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Dnia 9 października 2018r. w Sali Wyżykowskiego KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie odbyła się jedna z ważniejszych uroczystości odbywających się w ramach bieżących Dni Nauki i Techniki – Konferencja z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości pt. „Polska Myśl inżynierska w odbudowie Niepodległej Polski” połączona z inauguracją XLII Dni Nauki i Techniki. Owa uroczystość została zorganizowana przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Lubinie oraz Związek Pracodawców Polska Miedź, a także dzięki pomocy sponsorów: KHGM Polska Miedź S.A., Fundacja KGHM Polska Miedź, BESTGUM Polska Sp. z o.o., Mine Master Sp. z o.o., PPH Vitbis Sp. z o.o., IMPWAR Sp. z o.o. w Rzeszotarach, Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM w Chocianowie S.A. Uroczystość objęta została Honorowym Patronatem: Wojewody Dolnośląskiego, Prezesa KGHM Polska Miedź S.A. oraz Prezes Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie.

Podczas konferencji zostały wygłoszone prelekcje nt.:

- „Odbudowa państwa polskiego 1918 – 1921” – referat został wygłoszony przez profesora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy - prof. dr hab. Stanisława Dąbrowskiego;

- „Polska Myśl inżynierska w odbudowie Niepodległej Polski” – referat został wygłoszony przez Wiceprezesa ZG FSNT NOT w Warszawie – prof. dr hab. inż. Stefana Góralczyka;

- „Wkład Inżynierów Polskiej Miedzi w rozwój KGHM i regionu legnicko-głogowskiego” – referat został wygłoszony przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Lubinie – mgr inż. Pawła Markowskiego;

- „Współpraca Organizacji Pracodawców ze Stowarzyszeniami branżowo – technicznymi - znaczenie, rola” – referat wygłoszony przez Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź – mgr Beatę Staszków;

- „Jubileusz 40-lecia działalności Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo –Technicznych NOT „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy” – jak nakazuje tradycja jubileuszy, parę słów o historii, teraźniejszości i planach na przyszłość legnickiego NOT powiedział Wiceprzewodniczący Rady Federacji SNT NOT ZM w Legnicy - prof. dr hab. Stanisław Downorowicz.

W drugiej części uroczystości odbyła się inauguracji XLII Dni Nauki i Techniki, podczas których zostały wręczone Odznak Honorowych NOT oraz nagrody za udział w konkursie „Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego” organizowany przez Radę Federacji SNT NOT „ZM” w Legnicy oraz za udział w konkursie „Dolnośląskiego Mistrza Techniki” organizowanego przez Reprezentację Rady Dolnego Śląska.

Na wniosek Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo –Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego w Legnicy Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Warszawie przyznał odznaczenia honorowe NOT naszym Koleżankom i Kolegom za ich wsparcie i zaangażowanie w pracę stowarzyszeniową.

Diamentowe odznaczenia honorowe NOT otrzymali: Krystyna Ciechan, Marek Szczerbiak, Stanisław Downorowicz, Tadeusz Chodorowski.

Złote odznaczenia honorowe NOT otrzymali: Paweł Markowski, Andrzej Rączkiewicz.

 

Srebrne odznaczenia honorowe NOT otrzymali: Anna Żwirek, Zbigniew Metanowski, Edward Skorupa, Jan Antczak, Zdzisław Bakinowski, Andrzej Czubak, Mariusz Horbal, Andrzej Woźniak.

Odznaki Honorowe wręczył prof. dr hab. inż. Stefan Góralczyk – Wiceprezes Zarządu Głównego FSNT NOT w Warszawie.

 

Podczas inauguracji XLII Dni Nauki i Techniki rozstrzygnięty został konkurs o Tytuł Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego organizowany przez Radę Federacji SNT NOT „ZM” w Legnicy oraz konkurs o Tytuł Dolnośląskiego Mistrza Techniki organizowany przez Reprezentację Rady Dolnego Śląska.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było przyznanie nagród i wyróżnień w konkursie Mistrza Techniki oraz w konkursie Dolnośląskiego Mistrza Techniki.

 

Tytuł Mistrza Techniki otrzymały zespoły:

1. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów za rozwiązanie: „Zapora na rzece Witka w Niedowie – bezobsługowe urządzenie upustowe w postaci przelewu labiryntowego”

Autorzy: Wojciech Rędowicz, Robert Kazana, Grzegorz Ostafijczuk, Jarosław Gosk.

 

2. KGHM Polska Miedź S.A. za rozwiązanie: „System zarządzania energią w KGHM Polska Miedź S.A.”

Autorzy: Ryszard Biernacki, Marek Andrzejewski, Aldona Stajer, Mariusz Sangórski, Krzysztof Sieradzki, Bartosz Wojciechowski.

 

Tytuł Wicemistrza Techniki otrzymały zespoły:

1. INOVA Centrum Innowacji Technicznych Spółka z o.o. za rozwiązanie: „Stacja transformatorowa typu INSps przystosowana do zdalnego sterowania, monitoringu i kontroli z Systemu Automatyki Sterowania i Telemechaniki”

Autorzy: Paweł Janicki, Aleksander Koreń, Janusz Bełz, Tomasz Lesiewicz, Paweł Kozioł, Andrzej Zychal.

 

2. KGHM Polska Miedź S.A. za rozwiązanie: „Centralny system wizualizacji stacji elektroenergetycznych KGHM Polska Miedź S.A.”

Autorzy: Ryszard Biernacki, Grzegorz Bugajski, Grzegorz Mach, Radosław Górecki, Witold Zielonko, Waldemar Mikołajczyk.

 

3. KGHM Polska Miedź S.A. za rozwiązanie: „System monitoringu pracy samojezdnych maszyn górniczych w KGHM Polska Miedź S.A.”

Autorzy: Marek Andrzejewski, Tadeusz Jankowski, Tomasz Radoń, Paweł Śliwiński, Tomasz Kaniewski, Piotr Biliński, Daniel Kapusta, Tomasz Jankowski.

 

4. KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe za rozwiązanie: „Betonoskop ultradźwiękowy do pomiaru na dwóch bazach pomiarowych”

Autorzy: Sławomir Fabich, Sławomir Świtoń.

 

5. BESTGUM POLSKA Sp. z o.o. za rozwiązanie: „Trudnopalna mieszanka gumowa stosowana w podziemnych wyrobiskach górniczych zagrożonych wybuchem oraz mieszanka gumowa do kontaktu z żywnością stosowana w zakładach cukrowniczych”

Autorzy: Wojciech Orczykowski, Grzegorz Pietrzak.

 

Wyróżnienia w konkursie Mistrza Techniki otrzymała firma:

1. KGHM ZANAM S.A. za rozwiązanie: „Ruszty kruszarek młotkowych” .

Autorzy: Jan Maziarz, Krzysztof Górski, Janusz Jacak, Daniel Onufryk.

 

Tytuł Dolnośląskiego Mistrza Techniki otrzymał zespół:

1. KGHM Polska Miedź S.A. za rozwiązanie: „System zarządzania energią w KGHM Polska Miedź S.A.”

Autorzy: Ryszard Biernacki, Marek Andrzejewski, Aldona Stajer, Mariusz Sangórski, Krzysztof Sieradzki, Bartosz Wojciechowski.

 

Tytuł Dolnośląskiego Wicemistrza Techniki otrzymały zespoły:

1. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Polkowice - Sieroszowice za rozwiązanie: „Dyspozytornia ONE CONTROL ROOM”

Autorzy: Radosław Stach, Jacek Olko, Andrzej Herbut, Leszek Borkowski, Piotr Melnarowicz, Grzegorz Gawek, Jarosław Dominik;

 

2. FLASH Robotics Sp. z o.o. za rozwiązanie: „EMYS – pierwszy robot społeczny do nauki języków obcych dla dzieci w wieku 3 -7”,

Autorzy: Michał Dziergwa, Jan Kędzierski oraz Krzysztof Kubasek.

 

Wyróżnienie w konkursie Dolnośląskiego Mistrza Techniki otrzymał zespół:

1. Instytut Budownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rozwiązanie: „DrawWire 3D - system do pomiaru przemieszczeń”.

Autorzy: Radosława Tatko i Macieja Orzechowskiego.

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!

 

Nasi Partnerzy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Fundusz Dla Organizacji Pozarządowych EEA Grants Norwey Grants Legniscki Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Fundacja Fundusz Współpracy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Regioplan Związek Pracodawców Polska Miedź Energetyka Grupa KGHM ELSUR Fundacja KGHM Polska Miedź Odlewnia Żeliwa Zawiercie ARLEG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego
Towarzystwo Konsultantów Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Stowarzyszenie Geodetów Polskich Stowarzyszenie Elektryków Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Stowerzyszanie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Regionalny Klub Techniki i Racjonalizacji Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich