Działalność statutowa

XI Konferencję transportu drogowego Zagłębia Miedziowego pt."Automobilność na drogach"

Szanowni Państwo,

Niniejszym, w imieniu komitetu organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa na:
XI Konferencję transportu drogowego Zagłębia Miedziowego pt. ”Automobilność na drogach”,
która odbędzie się w listopadzie 2018r. w Pałacu Krotoszyce w Krotoszycach z prezentacją pojazdów.

Temat przewodni konferencji to zagadnienia dotyczące rozwoju nowoczesnych technologii w zakresie automobilności i paliw alternatywnych na świecie, wprowadzenia
do przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych dot. zarządców dróg, przewoźników drogowych, organów wydających uprawnienia przewozowe.
Główny cel konferencji to omówienie przepisów dotyczących Ustawy o automobilności i paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018r. Omówienie zagadnień i obowiązków
do wdrożenia wynikających z przepisów ustawy.
Konferencja organizowana jest przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT "Zagłębia Miedziowego" w Legnicy wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów
i Techników Komunikacji Oddział Zagłębia Miedziowego.

Podczas konferencji przewidywane są do wygłoszenia referaty w wyżej wymienionej tematyce oraz prezentacje pojazdów. Przewidywana jest opieka medialna konferencji wśród prasy i rozgłośni regionalnych.
Adresaci konferencji to:
- Zarządcy dróg,
- Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie komunikacji zbiorowej,
- Pracowników samorządów województw/ powiatów/ miast/ gmin ds. organizacji przewozów pasażerskich.

Podczas trwania konferencji zorganizowany będzie panel dla wystawców / producentów ekologicznego sprzętu technicznego motoryzacyjnego wykorzystywanego w transporcie drogowym.

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi: - 160,00 zł netto / uczestnik.

W cenie zawarte są materiały dydaktyczne, poczęstunek oraz certyfikat uczestnictwa w konferencji.

W sprawach organizacyjnych z ramienia Rady Federacji SNT NOT ZM w Legnicy proszę kontaktować się pod numerem. tel. 76/852-30-17, fax: 76/852-43-79,
e-mail: not@not.legnica.pl, lub z Przewodniczącym komitetu organizacyjnego Panem Tadeuszem Chodorowskim - SITK, tel. 606-215-272, e-mail: prezes@sitk.cuprum.pl.

W załączeniu karta zgłoszenia uczestnika      
/pliki/karta-zgloszenia-konferencja.pdf

 

 

Nasi Partnerzy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Fundusz Dla Organizacji Pozarządowych EEA Grants Norwey Grants Legniscki Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Fundacja Fundusz Współpracy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Regioplan Związek Pracodawców Polska Miedź Energetyka Grupa KGHM ELSUR Fundacja KGHM Polska Miedź Odlewnia Żeliwa Zawiercie ARLEG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego
Towarzystwo Konsultantów Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Stowarzyszenie Geodetów Polskich Stowarzyszenie Elektryków Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Stowerzyszanie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Regionalny Klub Techniki i Racjonalizacji Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich