Działalność statutowa

Ogólnopolski konkurs Mistrza Techniki 2018/2019

Podczas pierwszego dnia IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich i XXVI Kongresu Techników Polskich - 13 czerwca 2019 r. o godz. 19.30 podczas Gali Inżynierskiej w ACK Klub STUDIO w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w piątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mistrza Techniki 2018/2019.

Konkurs ma wieloletnią tradycję. Jest organizowany co dwa lata. Był i jest ważnym elementem promocji polskich inżynierów oraz ich dorobku. Jego celem jest inspirowanie zespołów i osób do podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć, wyróżnianie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych oraz promocja i utrwalanie dorobku twórców techniki. Zgłaszane są do niego innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich latach, dotyczące m.in.: konstrukcji maszyn, urządzeń i aparatów, procesów technologicznych i metod wytwarzania, systemów i procesów technologicznych uwzględniających oszczędności w zużyciu materiałów i energii, ochrony środowiska oraz ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Za osiągnięcia uważa się nowatorskie rozwiązania, a w szczególności chronione prawnie przez Urząd Patentowy (wynalazki, wzory użytkowe lub wzory przemysłowe itp.). Autorami prac mogą być zespoły autorskie lub osoby fizyczne reprezentujące przedsiębiorstwa, zakłady projektowe, uczelnie lub jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje oraz organizacje pozarządowe.

W roku bieżącym, podobnie jak w poprzednich latach, legnicka RF SNT NOT zgłosiła do Ogólnopolskiego Konkursu Mistrza Techniki kilkanaście rozwiązań, z których trzy zostały nagrodzone. Jest nam miło poinformować, iż Ogólnopolska Komisja Konkursu MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT nagrodziła:

- rozwiązanie techniczne pt. „Dyspozytornia One Control Room” firmy KGHM Polska Miedź S.A. zostało uhonorowane Nogrodą Prezes FSNT NOT za najbardziej efektywne wdrożenie wynalazku;

- rozwiązanie techniczne pt. „STACJA TRANSFORMATOROWA typu INSps przystosowana do zdalnego sterowania, monitoringu, wizualizacji i kontroli z Systemu Automatyki Sterowania i Telemechaniki” firmy INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. zostało uhonorowane prestiżowym tytułem: Mistrz Techniki FSNT-NOT 2018/2019 w dziedzinie ELEKTROTECHNIKI;

- rozwiązanie techniczne pt. „Zapora na rzece Witka w Niedowie – bezobsługowe urządzenie upustowe w postaci przelewu labiryntowego” firmy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów zostało uhonorowane Wyróżnieniem w dziedzinie INŻYNIRII ŚRODOWISKA.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Nasi Partnerzy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Fundusz Dla Organizacji Pozarządowych EEA Grants Norwey Grants Legniscki Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Fundacja Fundusz Współpracy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Regioplan Związek Pracodawców Polska Miedź Energetyka Grupa KGHM ELSUR Fundacja KGHM Polska Miedź Odlewnia Żeliwa Zawiercie ARLEG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego
Towarzystwo Konsultantów Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Stowarzyszenie Geodetów Polskich Stowarzyszenie Elektryków Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Stowerzyszanie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Regionalny Klub Techniki i Racjonalizacji Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich