Działalność statutowa

II Konferencja Drogowa

 

 

Szanowni Państwo!

 

Z okazji dnia drogowca i transportowca w dniu 26 kwietnia 2019r. w Pałacu Krotoszyce w Krotoszycach odbyła się II KONFERENCJA UTRZYMANIA DRÓG I ULIC z prezentacją sprzętu i pojazdów drogowych, którą patronatem honorowym objął Starosta Legnicki Adam Babuśka. Konferencję zorganizowała Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Legnicy wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy. W tym roku przewodnim tematem były „Rozwiązania drogowe dla pojazdów elektrycznych”.

Podczas konferencji prof. PWR Piotr Wrzecioniarz przedstawił nowoczesne technologie w zakresie elektromobilności i autonomiczności pojazdów na świecie oraz w kraju. Omówił zadania dla zarządców dróg i organizatorów ruchu na drogach wynikające z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Uwarunkowania prawne i techniczne utworzenia przyłączy elektrycznych dla stacji ładowania pojazdów elektryvcznych na parkingach i przy drogach powiatowych i gminnych omówił Prezes SEP Pan Tadeusz Kastner. System wdrożenia ustawy w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie zaprezentował przedstawiciel firmy pan Bartosz Wojciechowski. Modelowy system ładowania pojazdów elektrycznych na parkingach, a także zarządzanie rozliczeń płatności na stacjach ładowania przedstawili przedstawiciele firm EvPlus sp. z o.o. w Poznaniu oraz ENSTO. Na placu wystawowym na dziedzińcu hotelu odbyły się prowadzone przez nich pokazy różnych sposobów ładowania na przykładzie stacji ładowania i ładowarek ENSTO Pol Sp. z o.o. w Straszynie - samochodów o napędzie elektrycznym NISSAN LEAF, udostępnionych przez dealera IMPWAR Sp. z o.o. w Rzeszotarach/k.Legnicy.

Uczestnicy, głównie przedstawiciele samorządów powiatu, miast i gmin, a było ich ponad 30, mieli możliwość przejechania się „elektrytkiem”. Dla zaakcentowania rozwoju motoryzacji pokaz samochodów elektrycznych uatrakcyjniły przepięknie utrzymane pojazdy zabytkowe wystawione przez ich miłośników m.in. pana Zdzisława Dziaka z Prostyni oraz Ireneusza Józefczuka z Chojnowa. Po części wystawowej na sali wykładowej przedstawiciel Urzędu Miasta Legnicy Aleksander Krupa wygłosił referat nt. „Korytarz życia przy wykorzystaniu ITs w Legnicy”. Podczas debaty wraz uczestnikami wytyczone zostały działania dla samorządów powiatów, miast i gmin do utworzenia na dolnym śląsku tzw. lokalnych sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych na parkingach i przy drogach publicznych, w tym powiatowych i gminnych, tak aby umożliwić swobodny do nich dostęp w szczególności dla podróżujących, turystów i innych przyjezdnych. Miejsca te powinny być skoordynowane z powstającymi komercyjnymi puntami ładowania. Przyczyni się to w znacznym stopniu do rozwoju regionu. W celu koordynacji i ułatwienia działań powołano czteroosobową Radę ds. rozwoju elektromobilności, w skład której wchodzą przedstawiciele samorządu powiatu, świata nauki, KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie. Zaproponowano też wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o ujęcie w strategii województwa dolnośląskiego działań zmierzających do wprowadzenia elektromobilności.

Opracował: Tadeusz Chodorowski

 

Nasi Partnerzy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Fundusz Dla Organizacji Pozarządowych EEA Grants Norwey Grants Legniscki Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Fundacja Fundusz Współpracy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Regioplan Związek Pracodawców Polska Miedź Energetyka Grupa KGHM ELSUR Fundacja KGHM Polska Miedź Odlewnia Żeliwa Zawiercie ARLEG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego
Towarzystwo Konsultantów Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Stowarzyszenie Geodetów Polskich Stowarzyszenie Elektryków Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Stowerzyszanie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Regionalny Klub Techniki i Racjonalizacji Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich